Posljednje vijesti
(May 24, 2016)
Od 09. do 12. maja u Sarajevu je održan prvi u nizu od sedam treninga za članove organizacija odabranih za učešće u projektu ''Mreža za aktivne zajednice’’, koji financira Europska unija (više o projektu: http://www.zaz.ba/projekti.html).Predstavnice i predstavnici organizacija Nešto više iz Mostara, Orhideja iz Stoca, fondacije Moje Bugojno, Udruženja mladih Bužim i udruženja Proni Brčko imali su priliku upoznati se sa EMI metodologijom, te se, kroz unapređenje znanja i vještina o facilitaciji javnih sastanaka, pripremiti za pružanje edukacija na temu facilitacije javnih zborova savjetima mjesnih zajednica u svojim općinama / opštinama. Osim njih, treningu su prisustvovali i predstavnici i predstavnice članica Mreže za aktivne zajednice – Fondacije Mozaik, UŽ Priroda, OK Pod istim suncem, UG ToPeeR i UG Sara Srebrenica – koji do sada nisu imali priliku učestvovati na ovoj edukaciji, čime se nastoje osnažiti kapaciteti članica za primjenu EMI metodologije u radu sa zajednicama. Sljedeća edukacija za istu grupu učesnika/ca koja će se baviti pitanjem načina na koji se nosimo sa predrasudama i stereotipima, a posebno predrasudama vezano za učešće žena i mladih u savjetima MZ, održati će se od 1. do 2. juna u Sarajevu. Read more...
   |   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
top